miercuri, 18 aprilie 2012

ANUNT

privind achiziţia de echipamente informatice si pachete software

                                                                                                                                  

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de echipamente informatice si pachete software în cadrul implementării Proiectului “Calificarea și orientarea profesională a angajaților din sectorul sanitar din regiunea București-Ilfov - O șansă pentru viitor!” ID79500

           

Data publicării anunţului: 18 aprilie 2012, 19 aprilie 2012Uniunea Sindicală Sanitas București (USSB), cod de identificare fiscală 8096109 cu sediul in municipiul Bucuresti B-dul Nicolae Balcescu nr.21, etaj 5, sector 1, Romania, tel: 021/3181431, fax: 021/3181433, poştă electronică: sanitasbucurești@gmail.com, prin reprezentant legal Președinte Viorel Ioan HUSANU, anunță deschiderea competiției pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziție de echipamente informatice si pachete software cod CPV30000000-9, 48000000-8, prin procedura deschisa competitiva, reglementată de Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007- 2013.

USSB este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “Calificarea și orientarea profesională a angajaților din sectorul sanitar din regiunea București-Ilfov - O șansă pentru viitor!”, conform contractului POSDRU/108/2.3/G/79500.

Sursa de finanțare a contractului: bugetul proiectului ID 79500. Oferta va fi prezentată în lei.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai mic.

Toate informaţiile privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate direct  achizitorului la numarul de telefon  0751.22.77.14. Pentru depunerea ofertelor vă rugăm să contactaţi USSB la sediul din Str Sfantul Ilie nr.5 et. 4 ap 4.7, Sector 4 Bucuresti cod postal 040114.

 Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com.Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 30.04.2012, ora 12.30Preşedinte, 

Viorel Ioan HUSANU

Niciun comentariu:

Arhivă blog