marți, 12 ianuarie 2010


Ministerul Sănătăţii
COMUNICATE DE PRESĂ
11.01.2010
Comunicat

CSEKE Attila, ministrul Sănătăţii: “În sistemul sanitar este nevoie de mai multă transparenţă şi corectitudine în cheltuirea banilor publici”

Ministrul Sănătăţii a cerut direcţiilor de sănătate publică şi unităţilor sanitare cu paturi să facă publice, transparent, toate informaţiile privind activitatea lunară.

Astfel, până la data de 15 ianuarie a.c. instituţiile din sistem au obligaţia de a posta pe site-urile proprii informaţii privind:

· Bugetul de venituri şi cheltuieli
· Contractul cu casa de asigurări de sănătate
· Contractele de achiziţii publice pe anul 2009
· Cheltuielile cu serviciile medicale şi nemedicale externalizate
· Structura organizatorică
· Membrii comitetului director şi ai consiliului consultativ
· Declaraţiile de avere şi interese
· Datele de contract ale instituţiei

De asemenea, managerii au obligaţia afişării lunare pe site-ul MS, a cheltuielilor bugetare, la secţiunea Monitorizare cheltuieli spitale.

Niciun comentariu:

Arhivă blog